• Jobs

SMT Procesný inžinier

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • Príprava sériovej výroby, posúdenie a schválenie podľa smerníc IPC-A-610
 • Riešenie kvalitatívnych problémov prototypov a ich zavedenie do sériovej výroby
 • Optimalizácia procesov a zmien so zreteľom na náklady a zvýšenie produktivity
 • Výber, konzultácia a následne zodpovednosť za zavádzanie nových strojov a prípravkov pre výrobu
 • Komunikácia s dodávateľmi / zákazníkmi technológii SMT produkcie
 • Prevádzka výrobných zariadení, ako aj drobné nastavovacie práce
 • Príprava a pripomienkovanie výrobnej dokumentácie (pracovné predpisy, technologicko-kontrolné postupy)
 • Vykonávanie procesnej námatkovej kontroly na dennej báze, sledovanie a vyhodnocovanie procesných parametrov
 • Vypracovanie návrhov na zmeny výkonu a nastavenia výrobných procesov ako aj ich odladenie; zavádzanie a kontrola technických parametrov výrobného procesu
 • Starostlivosť o technický stav zariadení v spolupráci s dodávateľmi jednotlivých zariadení
 • Operatívne riešenie vzniknutých technických problémov
 • Výber a zavádzanie nových technológii do výroby; vyhodnocovať efektivitu zavádzaných procesov
 • Analýza porúch a návrh nápravných/preventívnych opatrení
 • Technická podpora projektov zavádzania nových SMT/THT produktov do výroby
 • Komunikácia so zákazníkmi ohľadom technických špecifikácií

Mzdové podmienky, benefity:

 • od 1.400 € podľa skúseností a odbornosti uchádzača
 • Príspevok na stravu 4 € / deň
 • Pravidelné prehodnotenie mzdy (raz ročne)
 • Školenie v materskej spoločnosti v Nemecku, cestovanie počas roka v prípade nového projektu

Požiadavky:

 • Minimálne stredoškolské s maturitou a praxou v oblasti elektrotechnika min. 5 rokov
 • Vysokoškolské I. alebo II. stupňa v oblasti elektrotechnika
 • Nemecký alebo anglický jazyk mierne pokročilý (B1)
 • S predpokladmi dôslednosť, technická kreativita, samostatnosť a tímovosť
 • Ideálne so znalosťou procesov modernej výroby elektrotechniky
 • So znalosťou procesu SMT (proces osádzania dosiek plošných spojov) a skúsenosti s technológiou spájkovania

Miesto výkonu práce:

 • Myjava

Skladník & Údržba budovy

Náplň práce:

 • príjem materiálu, kontrola dodaného množstva s dodacím listom
 • nakládka a vykládka vozidiel ( 2x týždenne auto s 3 paletami); preberanie balíkov ( cca. do 5ks týždenne)
 • výdaj materiálu pre výrobu
 • zaskladnenie materiálu
 • balenie a expedícia ( 1x expedícia 2 palety / týždeň; cca. 5 x expedícia balík/ týždeň )
 • spolupráca pri inventúre materiálu a hotovej výroby
 • údržba budovy (exteriér / interiér ) podľa plánu údržby
 • spolupráca s inými oddeleniami ( logistika, správca budovy)

Mzdové podmienky, benefity:

 • od 800 € podľa skúseností a doterajšej praxe uchádzača
 • Príspevok na stravu 4 € / deň
 • Pravidelné prehodnotenie mzdy (raz ročne)

Požiadavky:

 • Minimálne stredoškolské s výučným listom alebo maturitou
 • základné znalosti práce s PC
 • S predpokladmi dôslednosť, samostatnosť a tímovosť

Miesto výkonu práce:

 • Myjava

Kontakt:

Svoje žiadosti a životopisy v slovenskom jazyku posielajte mailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo poštou na adresu Delipro s.r.o., Horná 1235/3, 907 01 Myjava do 30.11.2021. Predpokladaný nástup od 1.12.2021 alebo po dohode.

Contact us

Address

Delipro s.r.o
Vrbovská cesta 17
92101 Piešťany
Slovak Republic

Sales Department

phone:+421 (0) 33 7910636
e-mail: sales@delipro.sk

HR Department

phone:+421 (0) 33 7910632
e-mail: hr@delipro.sk

© 2020 Delipro, s.r.o. | All Rights Reserved